Primăria Comunei Ghilad, județul Timișprogramul finantarilor nerambulsabile 2013

Guran Cornel Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al comunei Ghilad , pentru activităţi nonprofit de interes local , aferent anului 2012 Nr.crt. Domenii de finanţare Categorii de activităţi pentru care se acordă finanţări nerambursabile Buget alocat (lei) Perioada de finanţare 1 Sport 1.Promovarea sportului de performanţă - dezvoltarea activităţii sportive pe plan local,naţional sau internaţional (ex. cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire) - asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional (ex. organizarea de manifestări sportive, concursuri, intreceri sportive, gale de premiere. 25.000 2013 AVIZAT INTOCMIT COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE ALBEANU CEBZAN GELU LASZLO ARANCA