Primăria Comunei Ghilad, județul TimișInvestitii cu finantare din buget propriu

Remiză PSI şi Anexe în Judeţul Timiş, Comuna Ghilad nr,972/A s-a dat in folosinta in anul 2009. Construire grup sanitar camin cultural Gad - 2009. Realizare izolatie a acoperisului uzinei de apa a sistemului centralizat de alimentare cu apa. s-a realizat in anul 2009 . ‘Amenajare si dotare bucatarie gradinita in localitatea Ghilad ’’s-a dat in folosinta in anul 2009. ’Profilare si pietruire drumuri interioare Ghilad’’pe 7 km in localitatea Ghilad- s-a realizat in 2009. Profilare si pietruire drumuri interioare Ghilad pe 7,5 km - s-a realizat in anul 2010 “DISPENSAR COMUNAL CU LOCUINŢE DE SERVICIU” din Judeţul Timiş, Comuna Ghilad.- se va da in folosinta la finele anului 2011. “Renovare grup sanitar la Caminul Cultural al Comunei Ghilad”2011. “Refacere gard si realizare platforma betonata la caminul cultural Comuna Ghilad. ‘’Profilare si reparare drum comunal 190 Ghilad-Gad ’’. 12 km - 2011 . Pietruire si profilare drumuri interioare in localitatile Ghilad si Gad , Jud Timis - se va da in folosinta im 2011 .